Fisuras: Episodios críticos (1957–2011). Colección MACBA

Fissures: Critical Episodes (1957–2011), MACBA Collection

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona, Spain

08 November 2012 – 17 February 2013