Het subjectieve daarzijn. Een keuze uit de verzamelin van Fundació 'la Caixa' = Presències subjectives. Una selecció de la collecció Fundació 'la Caixa' = Subjective Presences. A Choice from the Collection of Fundació 'la Caixa'

Author Ceulemans, Ann / Dewachter, Liliane
Date 1998
Publisher Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen
Details Softcover, 76 pages
Language English, Catalan, Dutch