Until Now: Collecting the New (1960–2010)

Minneapolis Institute of Arts (MIA), Minneapolis, USA

16 Aprile 2010 – 01 Agosto 2010