Fotografier

Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Denmark

27 March 2010 – 29 August 2010

1 作品

排列依据

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Statens Museum for Kunst, Kopenhagen (2010)

图书资料

平装, 56 页

国际标准书号

9788792023452

语言

英文, 丹麦语

种类

群展

展览

Fotografier: Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst Knudsen, Vibeke Vibolt / Ohrt, Karsten  2010