Visions de la Col-lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa"

Centro Cultural de la Fundació “la Caixa”, Palma de Mallorca, Spain

24 May 2000 – 13 August 2000

1 作品

排列依据

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Fundació "la Caixa", Barcelona (2000)

图书资料

平装, 95 页

国际标准书号

8476646909

语言

(西班牙) 加泰罗尼亚语, 西班牙语, 英文

种类

群展

展览

Visions de la Col.lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa" Bisbe, Nimfa  2000