Gerhard Richter

Gerhard Richter: War Cut (2012)

0 min 35 sec

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Walther König, Köln (2013)

图书资料

精装, 344 页

国际标准书号

978-3863350420

语言

英文

种类

艺术家书籍

The artist's book War Cut, designed by Gerhard Richter focuses on Abstract Painting [CR: 648-2] of 1987, which is located at Musée d'art moderne de la ville de Paris

...
More Details
Gerhard Richter. War Cut Richter, Gerhard  2013