Gerhard Richter - Snow White

A proposito Snow White
/100
mostra 1 2 3 4 5