Artificial. Figuracions contemporànies

Artificial. Figuracions contemporànies

Artificial. Figuracions contemporànies

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona, Spain

21 一月 1998 - 15 三月 1998

2 作品

Sort by
显示

1 related publications

标题 作者 日期

期刊号

01 一月 1998

出版社

Museu d'Art Contemporani, Barcelona

细部

平装, 124 页

国际标准书号

8489771855

语言

英文, 西班牙语, (西班牙) 加泰罗尼亚语

种类

群展

展览

More Details
Artificial. Figuracions contemporànies Lebrero Stäls, José 1998