Brennpunkt Düsseldorf 1962–1987: Joseph Beuys og hans elever

Focus on Düsseldorf 1962–1987: Joseph Beuys and his Students

Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, Denmark

25 September 1987 – 08 November 1987

1 篇相关文献

标题 作者 日期
Brennpunkt Düsseldorf, 1962-1987 Wiese, Stephan von  1987