Nie wieder störungsfrei! Aachen Avantgarde seit 1964

Never Trouble-free Again! Aachen Avant-garde Since 1964

Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen, Germany

21 October 2011 – 05 February 2012

1 作品

排列依据

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Kerber, Bielefeld (2011)

图书资料

精装, 367 页

国际标准书号

9783866786028

语言

德文

种类

群展

展览

Nie wieder störungsfrei! Aachen Avantgarde seit 1964 Franzen, Brigitte  2011