Punt de confluència, Joseph Beuys: Düsseldorf 1962–1987

Centre Cultural de la Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, Spain

18 April 1988 – 22 May 1988

1 作品

排列依据

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Fundació Caixa de Pensions, Barcelona (1988)

图书资料

平装, 195 页

国际标准书号

8476641540

语言

(西班牙) 加泰罗尼亚语, 英文

种类

群展

展览

Punt de Confluència. Joseph Beuys, Düsseldorf 1962-1987 Wiese, Stephan von / Lissón, Mar  1988